Adrese

OneMed SIA


Dārzciema iela 56a
Rīga, LV1073

e-pasts: riga@onemed.com

Biroja tālrunis:    67964747
Fakss:                  67421648

Jautājiet mums!

Lūdzu lietojiet šo formu lai sazinātos ar OneMed darbiniekiem. E-pasts tiek skatīts darba dienās. Uz Jūsu e-pastu atbildēsim vienas darba dienas laikā vai arī Jūsu e-pasts tiks pārsūtīts atbildīgajam darbiniekam.

Aicinām rakstīt pēc iespējas precīzus jautājumus, norādot preču kodus, pasūtījumu numurus, datumu.

Paldies par sazināšanos ar OneMed!