OneMed kā sadarbības partneris

OneMed kalpo kā partneris veselības aprūpes iestādēs visā Eiropā. Būt partnerim nozīmē tiekties uz tādiem pašiem mērķiem un ar tādu pašu panākumu definīciju kā otram – mēs varam gūt panākumus tikai kopā ar mūsu partnetriem.

Veselības aprūpes organizācijas visā Eiropā saskaras ar grūtiem uzdevumiem. Iedzīvotāji noveco, un tas nozīmē, ka arvien vairāk cilvēku nepieciešama aprūpe. Mēs dzīvojam ilgāk, bet arī slimojam ar dažādām hroniskām slimībām, nemitīgi prasot arvien vairāk no veselības aprūpes sistēmas, no kuras daudzas nozares diemžēl saskaras ar budžeta samazinājumu un darbinieku trūkumu.

Mēs kā medicīnas preču un pakalpojumu piegādātājs uzskatām, ka mūsu pienākums ir atrast konstruktīvus risinājumus šīm problēmām. Tas ir mūsu pienākums pret pacientiem, klientiem un – ne mazāk svarīgi – nākamajām paaudzēm.

Mēs vienmēr sākam ar jautājumu, ko mēs varam darīt pacientu labsajūtas uzlabošanai ikdienas situācijās veselības aprūpes sfērā. Mūsu uzdevums ir nepieciešamo preču piegāde to kompetentiem saņēmējiem.

Mūsu darba novērtējuma kritērijs ir savu partneru veiksme mērķu sasniegšanā.

 Uzlabota aprūpes kvalitāte
 Samazinātas kopējās izmaksas
 Vides jautājumu un korporatīvās sociālās atbildības attīstīšana