Par OneMed

Mūsu galvenais birojs atrodas Zviedrijā, un mēs esam pārstāvēti 12 Eiropas valstīs ar 400 miljonu eiro kopējo apgrozījumu. Mūsu mērķis ir palīdzēt veselības sistēmas organizācijām visā Eiropā uzlabot aprūpes kvalitāti, samazinot vispārīgās izmaksas un vienlaikus palielinot sociālo atbildību un rūpes par vidi.

Kontakti

Vide, korporatīvā sociālā atbildība un kvalitāte

Mūsu planētas resursu patēriņš arvien pieaug. Saskaņā ar zinātniskajiem pētījumiem pieprasījums pēc enerģijas, pārtikas un telpas CO2 absorbcijai pieaug tik strauji, ka cilvēcei jau pēc pārdesmit gadiem vajadzēs divas planētas, lai apmierinātu savas vajadzības. Ikvienam no mums ir jābūt atbildīgam pret planētu, kuru saucam par mājām.

OneMed mērķis ir nodrošināt, lai piemērota prece tiktu izmantota pareizā laikā, un tās lietošana dotu paredzamos rezultātus. Mēs arī vēlamies būt pārliecināti, ka mūsu preces tiek ražotas gan cilvēkam, gan dabai pienācīgos apstākļos un ka loģistikai ir iespējami vismazākā ietekme uz apkārtējo vidi. Šie ir uzskati, kas balstīti uz izpratni par ikdienas praksi, notiekošajiem procesiem, vides aizsardzību un sociālo atbildību.

Mūsu uzskati par vidi iet roku rokā ar mūsu darbu, kas vērsts uz kopējo veselības aprūpes izmaksu samazināšanu, vienlaikus uzlabojot tās kvalitāti. Savā darbā mēs vērtējam rezultātus, nevis solījumus.

Lai sasniegtu uzstādītos mērķus, oglekļa dioksīda izmešu samazināšanas programmas ietvaros mēs izmantojam tādus kravas automobiļus, kas darbojas ar rapšeļļu; valstīs, kurās esam pārstāvēti, sadarbojamies ar klientiem, lai ieviestu jaunus efektīvākus apkures veidus.

Mēs arī cenšamies uzņemties atbildību par sociālajiem jautājumiem. Šajā jomā medicīnas tehnoloģiju nozarē ir daudz darāmā. Ir nepieciešams laiks, lai kļūtu par līderi sociālās atbildības jautājumos. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir svarīgi saglabāt prasīgumu pret sevi un neatkāpties no izvirzītajiem uzdevumiem.

OneMed birojā Šanhajā notiek intensīvs darbs pie vides un korporatīvi sociālās atbildības jautājumu risināšanas, regulāri apmeklējot mūsu piegādātājus un veicot auditus. Mēs ne vien definējam jautājumus, kas skar drošību un ražošanu, bet arī darbinieku dzīves apstākļus un atalgojumu. Kopā ar mūsu piegādātājiem mēs strādājam, lai nepieciešamības gadījumā uzlabotu minētos apstākļus.

OneMed ievēro sertificētu kvalitātes vadības sistēmu, kas aptver medicīnas preču mārketingu, pārdošanu un apkalpošanu. OneMed ir sertificēts uzņēmums saskaņā ar ISO9001 un ISO14001.