Medicīnas iekārtas

Diagnostiskās ierīces, sterilizatori